Tržište kapitala
Milionski promet obveznicama, pad Telekoma Srpske
14.9.2018 12:57 | indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 1.324.484,89 KM.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 136.975,05 KM po prosječnoj cijeni od 0,91 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -4,11%.

Promet akcijma Čajavec mega a.d. Banja Luka iznosio je 96.000,00 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,48 KM.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 1.066.435,86 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 1.028.040,10 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,96%.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je akcijama ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka. Trgovalo se u iznosu od 6.873,60 KM po prosječnoj cijeni od 6,40 KM, što predstavlja rast cijene za 11,30%.

Udjeli/akcije 4 fonda su ostvarili rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka (11,30%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 6,40 KM.

Pad prosječne cijene imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,79%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,505 KM.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,91/136.975,05
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,18/1.894,45
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,02/380,00
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,02/365,72
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 41,60/41,60
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,11/108,33
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 9,50/2.374,02
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 3,72/929,42
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,72/134,16
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,40/6.873,60
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 3,50/105,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,53/80,96
ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka 0,51/116,12
Facebook Twitter Print