Menadžment
Šantić i Jašarspahić ponovo izabrani za čelnike P/G KFBiH
1.10.2018 17:03 | Indikator.ba
Marko Šantić i Mirsad Jašarspahić ponovo su izabrani za predsjednika i potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH (P/G K FBiH).

Na danas održanoj prvoj konstituirajućoj i izbornoj sjednica Skupštine Privredne/Gospodarske komore FBiH za mandatni period 2018-2022. godina
osim prvih ljudi Komore, izabrani su novi čelnici Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora ove institucije.

Jednoglasnom odlukom delegata za predsjednika Skupštine P/G K FBiH – izabran je Bajazit Jašarević, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, za potpredsjednicu Skupštine – Ivana Vujević, GUMA M d.o.o. Mostar.
Mirsadu Zaimoviću, BH Telecom d.d. Sarajevo, povjerens je dužnost predsjednika Upravnog odbora, dok je potpredsjednik UO postao dr. sci. Dario Jerković, Economic d.o.o. Vitez.
Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je dr. sci. Mia Glamuzina, Natura-Pharm d.o.o. Široki Brijeg, a za potpredsjednika NO – prof. dr. Zaim Buljubašić, BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla.

Novoizabrani predsjednik P/G K FBiH doc. dr. Šantić zahvalio je članovima Skupštine, ali i prisutnim predstavnicima vladinog sektora, Vanjskotrgovinske komore BiH i Udruženja poslodavaca FBiH na podršci, te je istakao kako će i narednom mandatu pružati podršku reformskim mjerama koje vode ka evropskim integracijama i održavati intenzivne kontakte sa firmama iz svih dijelova FBiH.

Potpredsjednik Jašarspahić je naglasio da je rukovodstvo Komore u prethodnom mandatu uvažavalo smjernice privrede i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, te da je ponovo imenovanje potvrda ispravnosti ovog pristupa, kao i zalaganja i truda u prethodnom periodu.

Obraćajući se prisutnim u ime premijera FBiH i svoje lično ime federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić istakao je kako je rad Privredne/Gospodarske komore FBiH u proteklom mandatnom periodu potvrdio svrsishodnost i potpuni smisao saradnje Komore i Vlade FBiH, sa zajedničkim ciljem da se stvori što je moguće bolji poslovni ambijent.

Naglasio je kako je aktuelna Vlada FBiH započela mnoge reformske procese koje stvaraju pretpostavke za unaprijeđen poslovni ambijent, a posebno izdvojio Zakon o poticanju male privrede i Zakon o poboljšanju poslovne infrastrukture, kao dva važna propisa koja su sektoru malih preduzeća dodatan vjetar u leđa za kvalitetnije poslovanje i pretpostavka za kvalitetnije subvencioniranje.
Facebook Twitter Print