Komentari i analize
BiH i Makedonija sa najvećim rastom u turizmu među zemljama regije
2.10.2018 06:00 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina i Makedonija su zemalje sa najvećim rastom broja turista u regionu, pokazuje istraživanje "Svjetski turistički barometar" UNWTO-a, izvještava Indikator.ba.

Rast broja turista u Bosni i Hercegovini u prošloj godini bio 18,7 posto, dok je u Makedoniji bio najveći 23,5 posto.
Ove dvije zemlje po stopi rasta ostavile su iza sebe Sloveniju sa rastom od 18,3 posto, Srbiju sa 16,8 posto, Albaniju 14,1 posto, Hrvatsku i Crnu Goru
sa po 12,9 posto.

Istraživanje pokazuje da su međunarodni prihodi od turizma Bosne i Hercegovine, prema UNWTO Barometeru, bili 826 miliona dolara, nakon što su
godinu ranije iznosili 724 miliona USD, a 2010. 594 miliona USD.
Međunarodni prihodi od turizma su definisani (po WTO) kao trošak međunarodnih dolaznih posjetilaca uključujući i plaćanja nacionalnim prevoznicima za međunarodni prevoz. Uključuju i bilo koja druga plaćanja
ili naknade za robe i usluge primljene u zemlji destinacije. Definicija je obimnija od troškova putovanja u platnom bilansu u kojem međunarodni prevoz putnika nije uključen.

U svjetskom turizmu, naša zemlja ostvaruje udio od 0,2 posto.
Regionalni turistički gigant je Hrvatska sa prihodom od 10,9 mlrd dolara, a slijedi Slovenija sa 2,7 milijardi.
Crna Gora je ostvarila međunarodni prihod od 1,0 milijardu dolara, a Srbija od 1,3 milijarde. Makedonija zaostaje za ostalima sa prihodom koji je prošle
godine iznosio... (Foto: Pixabay)

Kompletan tekst pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus br 56. koja je izašla 1.10.2018. godine
Facebook Twitter Print