Ekonomija
Provedba Basela III: Velike banke već ispunjavaju strožije kapitalne zahtjeve
5.10.2018 06:25 | Indikator.ba
Velike međunarodne banke već ispunjavaju strožije zahtjeve za kapital koji će se primjenjivati ​​od 2027. godine. Kapitalni zahtjevi 111 najvećih međunarodnih finansijskih kuća ("Grupa 1") iznose 25,8 milijardi eura, saopćio je Bazelski odbor za bankarsku superviziju u četvrtak.

U decembru, nakon teških pregovora, globalni regulatori banaka su se složili o novim globalnim propisima o kapitalu za finansijske institucije kako bi banke učinile sigurnijim. Za implementaciju paketa pravila (Basel III), industrija je dobila neko vrijeme: uvodna faza počinje 2022. godine i završava se pet godina kasnije.

Kapitalni jastuk banaka je snažno porastao od raspada Lehman Brothersa prije deset godina. U prosjeku, koeficijent osnovnog kapitala 111 najvećih međunarodnih finansijskih institucija iznosi 12,9 posto, objasnio je Bazelski komitet.
Ovo je oko tri puta više nego prije izbijanja globalne finansijske krize.
Facebook Twitter Print