Ekonomija
Šta donosi nova direktiva o osiguranju: Više informacija o potrošačima
8.10.2018 05:15 | Indikator.ba
Prvog oktobra ove godine stupila je u Evropskoj uniji na snagu direktiva o distribuciji proizvoda osiguranja, koja donosi veću transparentnost u informisanju, marketingu i prodaji proizvoda osiguranja, izvještava Indikator.ba.

Osiguranje će morati biti u skladu s potrebama i zahtjevima klijenata. To u praksi znači da će agenti osiguranja morati konkretnije pitati potrošače o njihovim navikama i očekivanjima, a na osnovu toga oblikovati ugovore kako bi mogli ispuniti zakonodavna očekivanja a istovremeno i očekivanja klijenata.

Osim potrebe testiranja proizvoda osiguranja putem upitnika, za osiguravajuće kuće će biti obavezno dijeljenje ključnih informacija o proizvodima osiguranja. Agenti osiguranja preko standardiziranog dokumenta treba da pruže sve ključne informacije o vrsti osiguranja, informacije o predmetu osiguranja, rizika i sume osiguranja, informacije o dodatnim rizicima koje je moguće osigurati, informacije o sažetku isključenih rizika, informacije o geografskom opsegu osiguranja, podatke o odgovarajućim obavezama, informacije o načinu i trajanju isplate premija, informacije o trajanju ugovora, kao i informacije o uslovima za raskid ugovora.

Zakonodavstvo takođe zahtijeva da osiguravajuća društva imaju istu urednu proceduru prodaje u svim državama članicama EU. To će povećati transparentnost i uporedivost ponuda, a povjerenje na tržištu će se povećati, prema regulatorima.
Transparentnost je razlog za još jednu, vjerovatno najširu izmjenu zakonodavstva u istoriji osiguravajućih društava. Godine 2021, Međunarodni računovodstveni standard MSFI 17 zamijenit će sadašnje MSFI 4, a što će radikalno promijeniti finansijske izvještaje osiguravajućih kompanija ili svih kompanija koje izdaju ugovore o osiguranju i reosiguranju...

Više u PDF publikaciji Indikator.ba Plus br 57 koja je izašla 8. oktobra 2018.
Facebook Twitter Print