Ekonomija
Pad nezaposlenosti u BiH u avgustu za 0,4 posto
8.10.2018 12:04 | Indikator.ba
Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.08.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 448.578 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.07.2018. godine predstavlja smanjenje za 1.814 lica ili 0,40%, objavila je Agencija za rad i zapošljvanje BiH.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u avgustu 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 16.616.
Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 17.780. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 10.176 ili 57,23%.

U avgustu 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.284 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.664.
U skladu sa važećim zakonskim propisima, u avgustu 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 12.351 lice ili 2,75% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.
Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 377.688 lica ili 84,20% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH - juli 2018. godine

REGISTROVANA ZAPOSLENOST - 805.715

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST - 450.392

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI - 35,9
Facebook Twitter Print