Kompanije i tržišta
Pošte Srpske najavile poskupljenje međunarodnih poštanskih usluga
11.10.2018 16:28 | Indikator.ba
Pošte Srpske provode pripremne radnje za izmjene cjenovnika usluga u dijelu koji se odnosi na međunarodni poštanski saobraćaj, saopćeno je iz ovog preduzeća.

Pošte Srpske su primorane da izvrše korekciju cijena zbog, kako navode, povećanja naknada za prenos i uručenje međunarodnih pošiljaka primjenom Konvencije Svjetskog poštanskog saveza (SPS), povećavanja drugih troškova u međunarodnom poštanskom saobraćaju (prerada pismonosnih pošiljaka, prevoz i uručenje površinskih i avionskih paketa po odredišnim državama),te
usklađivanja cjenovnika usluga iz međunarodnog saobraćaja između javnih poštanskih operatera u BiH.

- Od juna 2001. godine do danas usluge Pošta Srpske iz međunarodnog poštanskog saobraćaja su pretrpjele veoma male promjene cijena, tako je prenos običnog pisma prve stope mase 2001. godine iznosio 1,50 KM, dok u 2018. godini iznosi 1,70 KM. Poštarine za neke usluge su u trenutno važećem Cjenovniku čak i niže u odnosu na iste usluge u Cjenovniku iz 2001. godine, kao što su: prenos paketa, rukovanje vrijednosnim pismom, avionski prenos pošiljaka i podnošenje na carinski pregled pošiljaka u izvozu. Poštarina za rukovanje preporučenom pismonosnom pošiljkom po komadu je 2011. godine iznosila 3,50 KM, dok u 2018. godini iznosi 3,40 KM. U istom vremenskom periodu (od 2001. godine do 2018. godine) održana su 4 Kongresa SPS-a, pri čemu su kontinuirano povećavane naknade za prevoz i uručenje međunarodnih pošiljka. Imajući u vidu navedeno, Pošte Srpske su primorane da izvrše korekciju cijena svojih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju, obrazlažu iz Pošta Srpske, te navode da će o stupanju na snagu novog cjenovnika korisnike blagovremeno obavijestiti.
Facebook Twitter Print