Politika i društvo
U Žepču otvoren prvi Centar poslovnih kompetencija u BiH
12.10.2018 12:04 | Indikator.ba
Razvojna agencija Žepče je otvorila 11. oktobra Centar poslovnih kompetencija u toj općini, prvi ovakve vrste u BiH.
Uspostava centra jedna je od aktivnosti projekta competenceNET programa čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u BiH primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća, prenosi Radio Žepče.
- Žepče je relativno mala općina, ali se ohrabrila i zajedno sa svojim partnerima iz Hrvatske i Crne Gore ušla u ovako moderan i složan projekat, a sve u cilju razvoja gospodarstva i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, jačanju konkurentskog tržišta, ekonomije i poslovnog duha. Također, želimo da budemo na usluzi malim i srednjim preduzećima i da budemo uvezani kao javni i privatni sektor i kroz naučno istraživački rad - istakao je načelnik Općine Žepče Mato Zovko prilikom otvaranja ovog centra.

Centar poslovnih kompetencija kao odjel Razvojne agencije Žepče vođen je potrebama industrije i osmišljen je u svrhu pružanja usluga za mikro, mala i srednja poduzeća. Njegovo djelovanje zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i naučno istraživačkog sektora. Svoje aktivnosti usmjerava na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promovira društveno odgovorno poduzetništvo i integraciju ranjivih skupina stanovništva sa akcentom na osobe sa invaliditetom.

Centar poslovnih kompetencija u Žepču fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drveta i tekstila, dok je poseban prostor ostavljen za kreativce iz IT industrije i free-lancere.

- Ovaj Centar će razvijati vještine i kompetencije u određenim područijima, jer smo primjetili da mnoge mlade osobe koje žele razviti svoj biznis, se upravo susreću sa problemom razvoja ideje, odnosno, dođu do faze i kada im se treba stručno objasniti kako da tu svoju ideju razviju i sa kojim institucijama da se povežu. Upravo tu vidim priliku ovog centra jer smo uspostavili partnersku mrežu, imamo dobru prekograničnu saradnju, a imamo i prve potpisnike memoranduma - istakla je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Druga dva centra u Starim Jankovcima i Podgorici, koji su također uspostavljeni u okviru projekta competenceNET, svoje usluge dijelit će sa centrom u Žepču tako da korisnici usluga putem webinara i mobilne aplikacije imaju pristup i specijaliziranim uslugama u sektoru agrobiznisa i turizma koje su razvijene u ova dva centra.

Projekt competenceNET - "Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža", provodi Razvojna agencija Žepče sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske, navodi Radio Žepče.
Facebook Twitter Print