Ekonomija
Ko je u regionu najviše zadužen?
25.10.2018 06:16 | Indikator.ba
Hrvatska i Albanija imaju najveći javni dug u regiji u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP), dok je BiH među namanje zaduženim zemljama, izvještava Indikator.ba.

Prema podacima Eurostata i Evropske komisije, na kraju drugog kvartala 2018. godine javni dug u Hrvatskoj iznosio je 76,1 posto BDP-a i značajno se smanjio u odnosu na prethodna razdoblja (u trećem kvartalu 2015. iznosio je 84,1 posto BDP-a). U Albaniji dug je dostigao 66,3 posto BDP-a, što ovu zemlju svrstava na 15. mjesto od 34 zemalja u Europi.

Kada je riječ o ostalim zemljama regije, Crna Gora i Srbija imaju sličan dug sa albanskim. Ova posljednja je nekada imala dug veći od 70 posto BDP-a, ali ga je na kraju drugog kvartala smanjila na 55,9 posto.

Makedonija ima dug od oko 44 procenata BDP-a, Bosna i Hercegovina 36,3 posto, dok je najniži nivo duga na Kosovu, oko 16 posto.

Najveći dužnici u Evropi su Grčka (179,7 posto BDP-a), Portugal (124,9 posto) i Italija (133,1 posto).
Ubjedljivo najmanji dug u Evropi u odnosu na BDP ima Estonija, svega 8,3 posto.
Facebook Twitter Print