Ekonomija
Centralna banka BiH u trećem kvartalu izašla iz gubitka
6.11.2018 07:16 | Indikator.ba
Centralna banka BiH izašla je iz gubitka koji je imala na polugodištu, te je za devet mjeseci 2018. godine ostvarila neto dobit od 1,0 milion KM, izvještava Indikator.ba.

Centralna banka je za period januar-juni 2018 godine, prema nerevidiranom izvještaju, imala gubitak od 3,4 miliona KM kao rezultat primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), koji je uveden od 1. januara 2018. godine. MSFI standardi nalažu kontinuirano priznavanje očekivanih kreditnih gubitaka po principu "pogleda unaprijed" i ažuriranje na svaki izvještajni datum radi prikaza rizika kojim je izložena bančina finansijska imovina.

Povratak u pozitivnu zonu poslovanja Banka je ostvarila sa postignutom neto dobiti u trećem kvartalu od 4,4 miliona KM.

U zabilješki uz finansijski izvještaj CBBiH za devet mjeseci 2018. navodi se da su nepovoljni tržišni uslovi kojima je Banka dugi niz godina izložena, a koji dolaze iz međunarodnog okruženja, nastavljeni i u 2018. godini.
Posebno negativan pritisak na poslovanje Centralne banke vrše izuzetno nepovoljni uslovi tržišta eurozone u vidu neagativnih kamatnih stopa na depozite na vrijednosne papire u koje se plasiraju devizne rezerve Centralne banke BiH.
- Centralna banka BiH, kao i druge centralne banke u svijetu, nije profitno ortijentisana finansijska institucija i njena uspješnost se ne može mjeriti po finansijskom rezultatu, već po ostvarenju zakonom postavljenih ciljeva vezanih za montarnu stabilnsot, dodaje se u zabiljšci.
Facebook Twitter Print