Tržište kapitala
Otkazane još dvije aukcije: Vlada FBiH će se zadužiti tek za polovinu planiranog iznosa
7.11.2018 15:55 | Indikator.ba
Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i smanjene potrebe za finansiranjem, Federalno ministarstvo finansija odlučilo je otkazati aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH.

Ove aukcije bile su planirane 13. novembra u iznosu od 30 mil KM i 27. novembra također u iznosu od 30 mil KM, saopćeno je iz Ministarstva.

Sredinom oktobra Federalno ministarstvo finansija je održalo aukciju putem Sarajevske berze za 2.000 trezorskih zapisa Federacije nominalne vrijednosti 10.000 KM po jednom trezorskom zapisu s rokom dospijeća od devet mjeseci.
Tada je prosječna prihvaćena cijena iznosila 100,0786 uz negativnu kamatnu stopu od - 0,105%.

Vlada je prethodno otkazala sedam aukcija dužničkih vrijednosnih papira u planiranoj vrijednosti 180 miliona KM. Kada se uzmu u obzir najnovije otkazane aukcije, ukupan iznos sredstava za kojima je prestala Vladina potreba za zaduživanjem putem berze dostigao je iznos od 240 miliona KM.

Ukupno zaduženje Federacije BiH za 2018. godinu na domaćem tržištu planirano je u iznosu do 510 mil. KM, od čega se na trezorske zapise odnosi 360 mil. KM, a na obveznice 150 mil. KM. S obzirom na brojne otkazane aukcije, plan zaduženja će biti tek polovično realiziran.

Nedospjeli dug FBiH po osnovu vrijednosnih papira bilježi opadajući trend, sa ukupnom vrijednošću na polugodištu 2018. od 803 miliona KM po svim stavkama (uključujući i staru štednju i ratna potraživanja), a dug po trezorskim zapisima iznosio je svega 80 miliona KM.
Facebook Twitter Print