Politika i društvo
Kreće projekat Sarajevo-Smart city: Grad i UNDP ozvaničili saradnju
7.11.2018 16:37 | Indikator.ba
Sarajevo–Smart City inicijativa, koja predstavlja saradnju Grada Sarajeva i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, zvanično je započela potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju od strane Abdulaha Skake, gradonačelnika Sarajeva i Sukhrob Khoshmukhamedova, zamjenika rezidentnog predstavnika UNDP-a, na marginama Sarajevo Unlimited konferencije.
Pilot inicijativa koju finansira UNDP ima za cilj otvoriti dijalog između građana, predstavnika vlasti, akademske zajednice i privatnog sektora o budućnosti razvoja pametnog Sarajeva, te testirati inovativna rješenja za digitalno urbano planiranje, unapređenje javnih usluga korištenjem novih tehnologija, kao i tzv. smart urbano poslovanje.
Inicijativa se oslanja na učešće i doprinos istaknutih i stručnih građanki i građana Sarajeva okupljenih u City Mind Labu, od kojeg se očekuje da vodi cijeli proces i ponudi inovativne ideje i rješenja.
- Grad Sarajevo se ubrzano razvija, infrastrukturno i ekonomski, bilježimo turistički rast, postajemo regionalni centar, a sve to treba pratiti primjena modernih i pametnih rješenja u djelovanju organa vlasti i gradske uprave. Ova administracija je uvođenje pametnih tehnologija postavila među svoje prioritete, a inicijativa koju danas potpisujemo je važan korak u tom smjeru – rekao je Abdulah Skaka, gradonačelnik Sarajeva, ističući da će inicijativa doprinijeti efikasnijem radu u interesu građana.

- Projekat će podržati identifikovanje i pilotiranje rješenja zasnovanih na korištenju novih tehnologija kojima će se poboljšati javne usluge (npr. kvalitet zraka, upravljanje otpadom, javni prevoz i sl.). Također će podržati implementiranje inovativnih rješenja kojima će se doprinijeti povećanju efektivnosti i produktivnosti firmi, a ujedno potvrditi korisnost rješenja zasnovanih na novim tehnologijama kojima se osigurava snažnija povezanost između urbane ekonomije i šireg gradskog ekosistema - izjavio je Sukhrob Khoshmukhamedov.

Jedno područje unutar Grada Sarajeva će biti odabrano za testiranje različitih, međusobno povezanih, aktivnosti koje se potom mogu primijeniti u širim razmjerama. Najprije, projekat će pomoći dizajniranje alata za virtuelnu stvarnost, kako bi se osigurala prostorna vizualizacija i kreiranje projekcije Digitalne mahale 2050, zasnovane na viziji građana, te kako bi se podržale inicijative manjeg obima koje će pomoći pretvaranje te vizije u stvarnost.
Facebook Twitter Print