Komentari i analize
Istraživanje EBRD-a: Ljudi ne migriraju samo zbog želje za većim zaradama
29.11.2018 06:12 | Indikator.ba
Analiza više od 30 zemalja koje pokriva Evropska banka za obnovu i razvoj pokazala je da ljudi ne migriraju samo zbog želje za većim zaradama.

Prošle godine je, prema istraživanju, ukupan broj migracija u cijelom svijetu dostigao broj od 258 miliona, a od toga je svega 20 miliona izbjeglica.

Stopa emigracije u EBRD regiiji ima rast od 1990. godine, sa gotovo 10% rođenih ljudi koji sada žive izvan svoje zemlje rođenja ili državljanstva. Mnoge ekonomije u regijama EBRD-a takođe su postale značajna odredišta za migrante ili važne tranzitne zemlje migracijske rute.
Emigracija radnika je zabrinula mnoge zemlje, posebno u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ljudi koji izražavaju namjeru da migriraju najčešće su samci, muškarci i mladi i žive u gradovima. Oni takođe imaju tendenciju da budu bolje obrazovani od prosjeka osoba. Mnogi od tih ljudi takođe vjeruju da je korupcija široko rasprostranjena u lokalnom poslovnom sektoru i često su nezadovoljni lokalnim sadržajima kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, vazduh i voda, stanovanje i putevi i transport.

Zadovoljstvo lokalnim obrazovnim sistemom je posebno važno za mlade i visoko obrazovane kada se radi o odlučivanju o tome da krenu u inostranstvo.
Ovi rezultati ukazuju da poboljšanje poslovanja životne sredine i kvalitet javnih usluga mogu značajno smanjiti želju ljudi da emigriraju.

Zaista, veće zadovoljstvo lokalnim sadržajima može imati isti utjecaj u uslovima za smanjivanje namjera da migriraju kao i zatvaranje 70 posto “gapa” plata između zemlje porijekla i zemlje destinacije.

Rusija i Ukrajina su u prvih 10 ekonomija porijekla širom svijeta u smislu apsolutnog broja migranata, a Rusija je na trećem mjestu, nakon Indije i Meksika.
Zapadni Balkan i Gaza imaju najviši stepen emigracije u regionima EBRD (i 10. najviši u svijetu) prema procentu ukupnog stanovništva, a njihovih 3,8
miliona emigranata jednako 82 posto preostalog lokalnog stanovništva.

Evropske zemlje su glavna destinacija za oko 8,9, 10,4 i 3,4 miliona migranata porijeklom iz centralne Evrope i baltičkih država (CEB), jugoistočne Evrope
(JIE) i Turske. Između 2010. i 2015. godine primijećeno je najjače povećanje namjera za migriranje u regiji EEC, regionu Jugoistočne Evrope i Turskoj, dok su srednja Azija i Rusija vidjele mali pad procenta ispitanika koji namjeravaju
da napuste svoje zemlje.

Ove cifre predstavljaju porijeklo migranata, tako da one reflektuju protekle migracijske tokove, ali one takođe mogu pomoći da razumijemo buduće migracione obrasce.
- Zaista, postojeće mreže migranata u inostranstvu mogu biti važan faktor privlačnosti za ljude koji razmišljaju o migraciji. Prisustvo dijaspore u inostranstvu i stepen do kojeg su migranti koncentrisani u određenim geografskim područjima takođe može uticati na to koliko novca migriraju
kući u svoju zemlju porijekla, navode istraživači EBRD-a, izvještava Indikator.ba.
Facebook Twitter Print