Ekonomija
Dobnigg: Prilagođavat ćemo se izazovima digitalizacije
30.11.2018 15:04 | Indikator.ba
"Ukupni krediti u BiH bankarskom sektoru rasli su za 6.7% u odnosu na isti period prethodne godine, dok su krediti fizičkim licima povećani za 7,4% u odnosu na isti period prethodne godine", rekao je Karlheinz Dobbnig, predsjednik Uprave te banke.
U razgovoru koji smo vodili osvrnuo se i na proces implementacije rezultata oktobarskih izbora, rekavši da posebno prati kada će i koja vlast biti uspostavljena na svim nivoima. Pojasnio je da i od toga zavisi kakav će biti poslovni ambijent i ekonomski rast u narednom periodu.

Ističe da godina u kojoj je Centralna banka BiH obilježila 20 godina rada i isto toliko vremena od uvođenja konvertibilne marke kao nacionalne valute. Karlheinz s tim u vezi konstatuje da imaju kontinuirano dobru saradnju sa Centralnom bankom, a kada je u pitanju konvertibilna marka podsjeća na to da do danas nije bilo niti jednog pritiska na njenu devalvaciju "što govori u prilog njene stabilnosti".
"Jedan od najilustrativnijih primjera povjerenja u konvertibilnu marku je pokazatelj nivoa depozita i štednje u domaćoj valuti koji također bilježi stalni rastući trend u ukupnim depozitima u bankarskom sektoru", zaključio je u vezi sa ovim predsjednik Uprave Raiffeisen banke.

Zamoljen da prokomentariše poruke sa nedavne međunarodne konferencije u Sarajevu o budućnosti gotovog novca uz ostalo, rekao je da će se "naše generacije su odrasle uz gotov novac i teško se odričemo te navike, međutim mlađe generacije mijenjaju polako ovaj trend i sve više koriste digitalne kanale za poslovanje sa bankama".

Kada je u pitanju godina pred nama, prema projekcijama RBI Research odjela zbog očekivanog prvog povećanja kamatnih stopa Evropske centralne banke krajem 2019. ili Q1 2020. moglo bi doći do blagog povećanja kamatnih stopa na tržištu BiH. Što se tiče osnovne preokupacije Raiffeisen banke u BiH ona će nastojati da održi poziciju tržišnog lidera "što podrazumijeva odgovor na izazove koje pred nas postavlja digitalizacija".

"Razvijat ćemo inovativne usluge koje olakšavaju poslovanje s Bankom i tako štede vrijeme kojeg je u današnjem dinamičnom okruženju sve manje. Naravno, potrebe klijenata ostaju i dalje naš fokus, želimo ostati fer partner i odgovoran bankar prema svim našim interesnim skupinama i ponuditi im olakšan pristup našim uslugama i proizvodima", kazao je Karlheinz Dobbing.

Intervju sa predsjednikom Uprave Raiffeisen banke u BiH u cjelosti ćemo objaviti u sljedećem broju naše PDF publikacije.

Hajdar ARIFAGIĆ
Facebook Twitter Print