Ekonomija
Država u istraživanje i razvoj uložila samo 14 miliona KM
7.12.2018 06:25 | Indikator.ba
Budžetska izdvajanja institucija u Bosni i Hercegovini koje finansiraju aktivnosti istraživanja i razvoja iznosila su u 2017. godini 13,95 miliona KM, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Najveća izdvajanja su u sektoru visokog obrazovanja 77,8 posto, zatim slijedi državni sektor sa namjenjenih 19,1 posto budžetskih sredstava.
Ostala budžetska sredstva su namijenjena poslovnom sektoru 1,7 posto i
neprofitnom sektoru 1,3 posto.

Najviše budžetskih sredstava institucija prema društveno-ekonomskim ciljevima je utrošeno u obrazovanje 63,2 posto.

Planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u 2018. godini iznose 15.64 miliona KM. Ponovo je većina sredstava planirana za obrazovanje 50,6 posto. (Foto: Pixabay)
Facebook Twitter Print