Komentari i analize
Rast "loših" kredita prvi put nakon pada osam uzastopnih kvartala
12.12.2018 07:15 | Indikator.ba
"Loši" krediti u Bosni i Hercegovini prvi put su porasli nakon pada osam uzastopnih kvartala, izvještava Indikator.ba.

Zaključno sa 30. septembrom 2018. godine "loši" krediti imali su udio od 9,4 posto i iznosili su ukupno 1,79 mlrd KM. To je povećanje u odnosu na prethodni kvartal, kada su "loši" krediti bili 1,75 mlrd KM i imali su udio od 9,3 posto, te je to prvo njihovo povećanje nakon pada osam uzastopnih kvartala.

Rezervisanja za nekvalitetnu aktivu na kraju septembra 2018. iznosila su 1,5 mlrd KM i manja su za oko 2,7 posto nego u prvom polugodištu 2017. godine.

Da li je porast "loših" kredita samo trenutni kvartalni "incident" ili je riječ o početku novog trenda bit će poznato kada pristignu novi izvještaji o poslovanju bankarskog sektora.
Međutim, rast NPL-a je nešto na što su vodeći autoriteti i stručnjaci u industriji već ranije nagovijestili.

U istraživanju Evropske investicijske banke o kreditiranju u regionu CESEE za prvi kvartal 2018. navodi se da "tokom narednih šest mjeseci bh. banke očekuju svukupno povećanje NPL koeficijenta", za što će biti zaslužno povećanje korporativnih NPL brojki. Istovremeno, navodi se da će NPL koeficijent u maloprodajnom sektoru bilježiti pad.

- Iako su ukupni kreditni standardi bili uglavnom nepromijenjeni tokom posljednjih šest mjeseci, oni polako olakšavaju za velike korporativne kredite, kao i za stambene i potrošačke kredite, te dugoročne kredite u domaćoj i inostranoj valuti. Kreditni uvjeti, međutim, pooštrili su se za kratkoročne kredite, konstatira se u istraživanju "NPL Monitor" Vienna Initiative.

Rast NPL-a najavio je nedavno mr. Amir Softić, izvršni direktor u Sparkasse banci i dugogodišnji bankarski risk menadžer na stručnom skupu "Legislativa u bankarskoj industriji i direktan uticaj na klijente" koji je organiziralo Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine.

- Svi kažemo da koeficijent pada, ali pitanje je koliko banaka u ovom trenutku razumije finansijske poteškoće svojih klijenata i da li je ovaj NPL potcijenjen ili precijenjen. Određene analize ukazuju da momentum primjene onoga što se desilo kroz regulativu koja podrazumijeva procjenu operativnih prihoda klijenata pokazuje da će NPL rasti. Postoji naznaka i da će kamatne stope rasti. Povećanjem kamatnih stopa, ukoliko su banke ulazile u visoke rizike i zbog niskih kamatnih stopa prešle rizikom nosive kapacitete, može se desiti da dođe do porasta NPL-a", kazao je Softić na skupu održanom početkom novembra.

On smatra da će banke morati dobro pročistiti svoje portfolije i vidjeti u koje rizike su ulazile i da li imaju kapacitete da pokriju te rizike.

- Nova regulativa nam donosi nove izazove i pitanje je koji će iznos NPL-a biti prepoznat, konstatirao je Softić.

Iako je udio NPL-a u ukupnim kreditima u BiH u posljednje vrijeme padao, BiH je ostala među pet od 17 zemalja regiona CESEE sa najvećim udjelom nekvalitne imovine.

To je i zbog toga što se u Bosni i Heregovini, za razliku od nekih drugih zemalja, nisu događale veće prodaje "loših" potraživanja.

Osim toga, BiH je tek sa novom zakonskom regulativom dobila zakonski okvir za prodaju NPL-a, ali samo za pravne osobe, dok za fizička lica on ne postoji.

B. SIMIĆ
Facebook Twitter Print