Komentari i analize
Analiza DEP-a: Nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti u BiH
30.12.2018 07:04 | Indikator.ba
Na bazi trenutno rapoloživih kratkoročnih indikatora za period januar-oktobar 2018. godine, može se zaključiti da je trend rasta ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji nastavljen, navodi se u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Tokom perioda januar-oktobar 2018. godine usljed povećanja u proizvodnji električne energije došlo je do povećanja fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,4%. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci primjetno je slabljenje u okviru izvozno orijentirane prerađivačke industrije koja je na kraju posmatranog perioda zabilježila negativnu stopu rasta od 0,8%, navodi se u analizi.

Pored industrijske proizvodnje, nastavljen je trend rasta u okviru
vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom. Tako je u periodu januar-oktobar 2018. godine povećanje robne razmjene iznosilo 8,1%, dok su izvoz i uvoz roba povećani za 8,9% odnosno 7,6% što je dovelo do povećanja robnog deficita od 5,5% u nominalnom smislu.

- Međutim, vrijedi istaći da su realna povećanja ovih vanjskotrgovinskih indikatora bila nešto skromnija usljed povećanja izvoznih i uvoznih cijena u 2018. godini, dodaje se.

Pored pokazatelja o proizvodnji i razmjeni, nastavljen je trenda rasta prometa u maloprodaji od oko 8%, kreditnih plasmana za više od 7% što ukazuje na nastavak trenda rasta potrošnje odnosno ukupne ekonomske aktivnosti u BiH.

-Trenutno raspoloživi pokazatelji iz domena javnih finansija za period januar-oktobar 2018. godine također ukazuju na nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti u BiH. Ovo se podjednako odnosi na povećanje javnih prihoda od direktnih i indirektnih poreza. Naime, prema trenutno raspoloživim
podacima u periodu januar-oktobar 2018. godine u Bosni i Hercegovini je registrirano povećanje prihoda direktnih poreza od 9,2%, dok su neto prihodi od indirektnih poreza uvećani za 8,4% u odnosu na isti period prethodne godine, navode iz DEP-a.

Kada su u pitanju prihodi od indirektnih poreza posebno vrijedi istaći da je nakon pada neto prihoda od PDV-a u augustu i septembru (1,6%, 5,1%), tokom oktobra 2018. godine ponovo zablježen rast neto prihoda od PDV-a od 15,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

U prvoj polovini 2018. godine Bosna i Hercegovina je ostvarila ekonomski rast od oko 3% u odnosu na isti period prethodne godine. Ova stopa ekonomskog rasta, kako ocjenjuje DEP, predstavlja nastavak trenda iz prethodne godine i u rangu je regionalnog prosjeka.

-Ako se tokom posmatranog perioda pažljivije posmatra struktura ekonomskog rasta u BiH, vidljiva su povećanja u okviru svih kategorija izuzev javne potrošnje, navode iz DEP-a te dodaju da je najznačajniji doprinos ekonomskom rastu ostvaren u okviru privatne potrošnje koja je uvećana za 3,1%.
Facebook Twitter Print