Tržište kapitala
Dionice Unis Komerca porasle 13,5 posto
7.1.2019 19:12 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 16.774,76 KM.
Najveći promet ostvaren je dionicama društva Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj u iznosu od 14.300,00 KM. Trgovano je sa 550 dionica u jednoj transakciji po srednjem kursu od 26,00 KM.

Porast vrijednosti od 13,54 %zabilježile su dionice društva Unis Komerc d.d. Sarajevo i dostigle su cijenu od 1,09 KM.

Na vanberzanskom tržištu evidentirana je trgovina dionicama ftuđšzbs TAPETAR d.d. Sarajevo u vrijednosti od 495,00 KM. U sklopu jedne transakcije prometovano je 45 dionica.

Srednji kurs i promet

JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo 10,14/344,76
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj 26,00/14.300,00
Unis Komerc dd Sarajevo 1,09/1.635,00
Facebook Twitter Print