Politika i društvo
Priprema se plan obnove lokacija željezničke stanice i depoa Grasa u Sarajevu
8.1.2019 11:29 | Indikator.ba
Obnova željezničke stanice u Sarajevo i depoa Grasa, poznatog kao Remiza, u središtu su nove potpore Evropske banke za obnovu i razvoj, izvještava Indikator.ba.

EBRD je objavio tender za konsultantske usluge za obnavljanje ove dvije lokacije u gradu Sarajevu.

Snažne potencijalne koristi predviđene su iz strateške obnove dviju lokacija, pri čemu će se zadržati neke od postojećih funkcionalnosti, ali i uvesti nova infrastruktura i osloditi još uvijek neodređena površina zemljišta za razvoj nekretnina.

U tu svrhu, Banka namjerava angažirati usluge konsultanta za pružanje strateških usluga u potpori braunfild investicijama u Sarajevu u ime glavnih aktera inicijative Kantona Sarajevo, KJKP GRAS Sarajevo i JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Aktivnosti koje će poduzeti konsultant podržat će ključne aktere u gradu za mobiliziranje aktivnosti i, na taj način, omogućiti pokretanje kritičnih ulaganja.

Očekuje se da će se rad u Kantonu odvijati u dvije faze.
Faza 1 zadatka namijenjena je razvoju cjelovitog plana obnove dvaju ciljnih mjesta koja će omogućiti dionicima da vode inicijativu u vlastitim i gradskim interesima.
Namjera je da ova faza omogući gradu da razvije kritičnu sposobnost za napredovanje drugih mogućnosti obnove u budućnosti. Zadaci u okviru Faze 2 podržat će aktivnosti osposobljavanja i isporuke.

Od odabranog konsultanta se očekuje da u okviru prve faze provede reviziju mogućnosti braunfild obnove u gradu uspostavljanjem odnosa između mogućnosti i dugoročnih razvojnih potreba grada, da provede procjenu lokacija i analizu razvoja ciljanih lokacija kako bi se uključila studija potražnje za nekretninama, te izradi glavni plan prema najboljim međunarodnim standardima za željezničku i autobusnu stanicu i preseljenje postojećeg tramvajskog depoa sa Otoke zajedno s faznim razvojnim planovima za obje lokacije koje uzimaju u obzir postojeće i buduće zahtjeve servisera koji su povezani s trenutnim korištenjem lokacija.

Glavni plan će odobriti Kanton Sarajevo i bit će temelj detaljnih općinskih planova za područja. Priprema planova bit će ključna za dugoročnu strategiju i razvoj grada Sarajeva i skiciraće ljestvicu razvoja koja će vjerovatno privući i strane i domaće investitore.

Očekuje se da će konsulant započeti posao u drugom kvartalu 2019. i da će procijenjeno ukupno trajanje biti 32 sedmice. Procjena troškova je 425.000 EUR (bez PDV-a).
Facebook Twitter Print