Kompanije i tržišta
UniCredit u BiH i EBRD: Kreditna linija za razvoj konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
10.1.2019 13:10 | Indikator.ba
UniCredit u BiH i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su ugovore ukupne vrijednosti 10 miliona EUR, od kojih će 5 miliona EUR biti realizovano kroz saradnju sa UniCredit Bank d.d. Mostar i 5 miliona EUR u saradnji sa UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

EBRD je uz potporu Europske unije, osigurao sredstva kroz Program podrške konkurentnosti malih i srednjih poduzeća zapadnog Balkana. Program je namijenjen kratkoročnom i dugoročnom finansiranju malih i srednjih poduzeća s ciljem usklađivanja njihovog poslovanja sa zahtjevima i standardima Europske Unije. Ovaj kreditni proizvod EBRD-a je osiguran iz sredstava Europske unije kroz IPA (Instrument pristupne pomoći) Fond, u iznosu od 1.5 miliona EUR.

Poseban značaj ovog kreditnog proizvoda je što će klijenti po završetku i verifikaciji projekta dobiti bonus u iznosu od 15% vrijednosti kredita.
Ovim kreditnim proizvodima UniCredit u BiH i EBRD prepoznali su važnost i potrebu potpore malih i srednjih poduzeća na putu njihovog razvoja i konkurentnijeg položaja na tržištu, usklađujući svoje poslovanje sa pravilima i regulativom Europske unije.
Facebook Twitter Print