Tržište kapitala
Blok posao akcijama Drina osiguranja vrijedan pola miliona KM
10.1.2019 13:49 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 1.126.087,52 KM.

Prijavljen je blok posao hartijama od vrijednosti društva Drina osiguranje a.d. Milići, u ukupnoj vrijednosti od 503.200,00 KM. Trgovano je sa 340 akcija po cijeni od 1480,00 po akciji.

Trgovina akcijama društva Promet TP a.d. Prnjavor iznosila je 315.804,18 KM, a prosječna cijena bila je 0,327 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 9,00%.

Akcijama Nove banke a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 62.417,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,54 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,18%.

Akcije preduzeća Agrokrajina a.d. Banja Luka doživjele su pad od -14,71% i trgovalo se po cijeni od 0,29 KM po akciji, u vrijednosti od 212,57 KM.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 179.680,35 KM, a najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska - stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 163.210,95 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,46%.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je udjelima DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed. Trgovalo se u iznosu od 55.200,00 KM, po prosječnoj cijeni od 2,76 KM, što predstavlja rast cijene za 2,22%.

Udjeli/akcije dva fonda su ostvarili rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imali udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed (2,22%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,76 KM.

Srednji kurs i promet

Nova banka a.d. Banja Luka 0,54/62.417,40
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,02/4.750,00
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,21/1.873,35
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,85/1.206,70
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,22/135,02
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,06/87,95
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,55/220,00
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed 2,76/55.200,00

Drina osiguranje a.d. Milići 1480,00/503.200,00
Facebook Twitter Print