Komentari i analize
Kako će se jednogodišnji remont Rafinerije u Brodu odraziti na bh. trgovinski deficit?
6.2.2019 06:51 | Indikator.ba
Ukoliko Rafinerija nafte u Brodu bude u remontu godinu dana, kako se najavljuje, to će se odraziti ne samo na poslovne rezultate društva nego i vanjskotrgovinsku razmjenu koja bi mogla iskazati deficit veći za nekoliko desetina miliona KM, izvještava Indikator.ba.

Raifinerija u Brodu je u 2017. godini preradila 881 hiljadu tona sirove nafte (u 2016. godini, prerađeno je 867 hiljada tona), a ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 79 miliona KM.
Prerađena nafta i drugi proizvodi u Rafineriji nafte Brod prioritetno se plasiraju na domaće tržište.
Evidentno je da će remont Rafinerije značiti da će bh. tržište ostati uskraćeno za aproksimativno oko 880 hiljada tona prerađene nafte, što znači da će se u tom obimu smanjiti uvoz sirove nafte, a povećati uvoz prerađene nafte, odnosno razne vrste goriva, budući da su iz Rafinerije nafte Brod objavili da će se snadijevanje osigurati preko Gazproma, odnosno NIS-a.

Budući da prerađena nafta ima višu vrijednost od sirove nafte, jasno je da će se u vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH usljed novonastale situacije za nekoliko desetina miliona KM povećati stavka uvoza naftnih derivata, a time i deficit u ovoj oblasti.

Iako Rafinerija nafte nije uspjela da osvoji kompletno tržište naftnih derivata u BiH, niti još uvijek ostvaruje proizvodnju od 1,2 miliona litara tona godišnje, koliki ima kapacitet, ima značajnog uticaja na bh. tržište, ponajviše u Republici Srpskoj.

Kompletan tekst pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus br. 75 koja će izaći 11. februara
Facebook Twitter Print