Tržište kapitala
I dalje visoka likvidnost Telekoma Srpske, akcije Hotela Bosna 0,50 KM
6.2.2019 13:43 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 307.846,87 KM.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 161.318,22 KM po prosječnoj cijeni od 0,86 KM po akciji.

Promet akcijama Hotela Bosna a.d. Banjaluka trgovalo se u iznosu od 1.217,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 114.684,26 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 72.845,24 KM.
Nije bilo promjene prosječne cijene.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je udjelima DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund. Trgovalo se u iznosu od 6.545,91 KM po prosječnoj cijeni od 4,16 KM, što predstavlja rast cijene za 1,46%.

Udjeli/akcije tri fonda su ostvarili rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imali udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed (6,07%), i danas njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,97 KM.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,86/161.318,22
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,29/11.053,44
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,05/2.249,81
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,07/2.063,49
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,30/1.222,80
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,28/1.112,00
Elektrodistribucija a.d. Pale 0,41/410,00
Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,25/252,00
Boksit a.d. Milići 0,62/139,78
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 10,21/2.880,53
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,16/6.545,91
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,58/201,73
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed 2,97/2.495,90
Facebook Twitter Print