Politika i društvo
Manji troškovi kontrola kvaliteta u Federaciji BiH
9.2.2019 08:10 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH je juče usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o efektima ukidanja naknada za kontrolu kvalitete roba pri uvozu i izvozu i zadužila ovo ministarstvo da za narednu sjednicu Federalne vlade pripremi Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaltieta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

Stavljanjem van snage ove Odluke bit će usklađene procedure u kontroli inspekcijskih organa Federacije BiH i inspekcijskih organa Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te će biti smanjeni troškovi kontrola. (Foto: Pixabay)
Facebook Twitter Print