Menadžment
Osiguravatelji će morati imati najmanje dva izvršna direktora
17.2.2019 05:42 | Indikator.ba
Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici 14. februara Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje.

Predložene izmjene i dopune imaju za cilj usklađivanje ovlašćenja i standarda nadzora sa opštim principima i najboljom međunarodnom praksom nadzora nad društvima za osiguranje, u skladu sa propisima Evropske unije i preporukama FSAP misije, a radi veće zaštite interesa osiguranika i investitora.

Ovim izmjenama predloženo je, između ostalog, da se dodatno unaprijedi korporativno upravljanje kroz podjelu odgovornosti funkcije direktora na najmanje dva izvršna direktora i licenciranje svih članova upravnog odbora, da se uvede odbor za reviziju, kao obavezan organ u društvu za osiguranje.

Predloženo je postepeno povećanje iznosa osnivačkog kapitala, povećanje zaštite osiguranika kroz izuzimanje od prinudne naplate sredstava koja služe za pokriće matematičkih rezervi, te preciziranje postupka vanredne uprave. (Foto: Pixabay)

Facebook Twitter Print