Menadžment
Ekonomski fakultet iz Ljubljane partner projekta "Izbor najboljeg poslovnog poteza"
18.2.2019 06:56 | Indikator.ba
Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani (svrstan među 80 najboljih u svijetu) prihvatio je partnerstvo u projektu "izbor najboljeg posloovnog poteza" koji poslovni portal Indikator.ba realizuje i u 2019.godini.

Redakcija je od fakulteta zatražila da iz redova naučno-nastavnog kadra imenuje osobu koja bi u ovoj godini bila glavni konsultant za izbor najboljeg poslovnog poteza u Bosni i Hercegovini, regiji Evropi i ostatku svijeta, a zvaničan odgovor na taj zahtjev stigao je minule subote.

"Sa zadovoljstvom vam javljam da će to prihvatiti prof. Maks Tajnikar, naš profesor za ekonomiju i poduzetništvo koji je bio i ministar privrede u slovenačkoj vladi kao i dekan našeg fakulteta. Sigurna sam da će se on založiti da projekat bude uspješan", saopštila je sadašnja dekanesa prof. dr. Metke Tekavčić.

Maks Tajnikar je doktor ekonomije i preduzetništva i redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Bio je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) i ministar za gospodarstvo (1993-1996) u Vladi Republike Slovenije. Objavio je više od 500 naučnih i stručnih članaka u raznim domaćim i stranim novinama, udžbenicima iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, ekonomike menadžmenta, menadžmenta rastućeg biznisa, preduzetništva i postkejnzijanske ekonomske teorije. Autor je pet knjiga i koautor više knjiga i monografija. Kao autor ili koautor objavio je više od 65 stručnih radova. Učestvovao je na više od 70 međunarodnih konferencija i producirao preko 90 savjetodavnih radova.
Tokom proteklih osam godina bio je vodeći autor na tri međunarodne konferencije.
Od osamdesetih godina objavljuje u novinama i stručnim časopisima, član je nadzornih odbora bolničkih ustanova (uključujući UKC Ljubljana) i osnivač niza novih studijskih programa u Sloveniji i inozemstvu, uključujući ekonomiju i menadžment u ekonomiji na fakultetu Univerziteta u ljubljani.
Sada je najaktivniji u istraživanju oblasti makroekonomije, ekonomije rastućih kompanija, ekonomije javnog sektora i zdravstvene ekonomije.

Zadovoljstvo je redakcije Indikator.ba da će u ovoj, kao i u nekoliko minulih godina, na čelu konsultantskog tima imati uglednog stručnjaka iz oblasti privrede i ekonomije.
U proteklim godinama to su bili dr. Fikret Čaušević, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, odnedavno i dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, prof.dr. Kadrija Hodžić, dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli, dr. Ljubo Jurčić, profesor na Katedri za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te prof.dr Ivanu Pavlić, prorektorka Sveučilišta u Dubrovniku (kao konsultant za izbor najboljeg poteza u turizmu.

Indikator.ba će i ove godine mjesečno objavljivati analize poslovnih poteza a rezultate izbora saopštiti početkom 2020.godine.

Priredio: Hajdar Arifagić
Facebook Twitter Print