Politika i društvo
Prevare banaka pri sklapanju potrošačkih kredita u Sloveniji
14.3.2019 06:27 | Indikator.ba
Neki zajmoprimci u Sloveniji su u vrlo kratkom roku uzeli brojne potrošačke kredite u različitim bankama, a nisu pomenuli zaključivanje ugovora o zajmu s drugom bankom, utvrdila je Banka Slovenije.
Tako su neki uzeli od tri do osam kredita. Riječ je o prijevari, pa je centralna banka o tome obavijestila policiju i poslovne banke, izvještava Delo.

Zajmoprimci su kroz takvo zaduživanje zloupotrijebili tada važeće propise, koji su od banaka zahtijevali izvještavanje o promjeni zaduženosti fizičkih osoba u roku od tri dana. U nekim su slučajevima zajmoprimci banke prevarili svojom kreditnom sposobnošću. Banka Slovenije objašnjava da su postojale usklađene prakse i da takvo ponašanje nije bilo uvjetovano brzim kreditima koje banke odobravaju u posljednje vrijeme.

Banka Slovenije naglašava da je kod takvog kreditnog lanca, čija ukupna vrijednost ne predstavlja rizik za stabilnost finansijskog sistema, riječ o nezakonitom postupanju sa znakovima kaznenog djela. O otkrićima su upoznali policiju i poslovne banke.

Od 1. marta ove godine važe ažurirana pravila o razmjeni informacija o zaduženosti fizičkih osoba koja od banaka zahtijevaju trenutno izvještavanje o promjenama u zaduženosti pojedinaca.
"Time se smanjuje rizik da će se takve nepravilnosti i dalje događati", kažu u Banci Slovenije.
U Savezu potrošača Slovenije upozoravaju na prebrzo sklapanje brzih potrošačkih kredita. Neke banke odnedavno agresivno nude brze kredite. Predstavljaju ih kao bezbrižan način da potrošači dobiju novac o kojem ne trebaju razmišljati, a što u Udruženju potrošača Slovenije smatraju problematičnim: "I taj se kredit mora vratiti, a prezaduženost može biti pogubna za pojedinca ili porodicu", dodaju.
Facebook Twitter Print