Politika i društvo
Uspostavlja se registar računa fizičkih osoba u RS
9.4.2019 13:25 | Indikator.ba
U Repubici Srpskoj (RS) bit će uvedena centralizirana baza podataka o računima fizičkih osoba, otvorenih kod ovlaštenih organizacija za platni promet, s ciljem primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
''Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu u RS-u uspostavlja se Registar računa fizičkih osoba otvorenih u ovlaštenim organizacijama, koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge Banja Luka (APIF)'', rečeno je tokom današnje stručne rasprave o ovom zakonskom rješenju.
Registar je elektronska baza podataka koja sadrži račune i podatke o fizičkim osobama u koji podatke dostavljaju ovlaštene organizacije.

Cilj uspostavljanja ovog registra, rečeno je tijekom rasprave, je da se omogući brža identifikaciju računa dužnika u poreznom, sudskom, izvršnom, ostavinskom i sličnim postupcima, kao i u postupcima sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
U stručnoj raspravi sudjelovali su članovi skupštinskog Odbora za financije i proračun, Tajništva za zakonodavstvo, Agencije za bankarstvo, Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF), Porezne uprave, Gospodarske i odvjetničke komore RS-a, "Pošta RS", kao i predstavnici banaka i Udruženja banaka u BiH, izvijestila je Fena.
Facebook Twitter Print