Komentari i analize
Konačni podaci: Godina 2018. ipak nije bila rekordna za bh. banke
12.4.2019 05:33 | Indikator.ba
Iako se u javnim istupima govorilo o istorijski najvećoj dobiti bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini u 2018. godini, najnoviji podaci Centralne banke BiH govore o nešto manjoj cifri.

Banke BiH su prema konačnim rezultatima ostvarile neto dobit od 329,5 miliona KM, što je za 2 posto slabije nego godinu ranije kada je dobit iznosila 336,1 milion KM.

Prethodno se baratalo o dobiti od 341 milion KM, odnosno prvobitno 367 miliona KM.

I dok je većina vodećih banaka popravila finansijski rezultat bilo je i negativnih iznenađenja, od kojih je najveće minus od 34,7 miliona Ziraatbank BH, o čemu je Indikator.ba ranije izvijestio.

Bankarski sektor imao je i nešto skromnije druge pokazatelje uspješnosti pa je povrat na prosječni kapital ROE (indikator koji pomaže investitorima da procijene kako njihova ulaganja stvaraju prihode) iznosio 9,6 posto (10,2 posto 2017.), a povrat na prosječnu aktivu ROA (indikator kojim se mjeri način na koji menadžment koristi imovinu ili resurse za generiranje više prihoda) 1,3 posto (1,5 posto na kraju 2017).

Istorijski najveće nivoe dostigla je ukupna aktiva koja je na kraju prošle godine bila bezmalo 30 milijardi KM (tačno 29,85 mlrd KM) i povećana je za 9,5 posto u odnosu na 2017. godinu.

U ukupnoj aktivi "loši krediti (oni čija otplata kasni više od 90 dana) učestvovali su sa 1,69 mlrd KM ili procentualno izraženo 8,8 posto. Posljednji put ovako niske nivoe "loših" kredita bankarski sektor je imao još 2010. godine, a na svom vrhuncu, u trećem kvartalu 2014. godine, oni su premašivali procentualni udio od 16 posto.

Bankarski sektor BiH, a koji broji 23 banke, nakon niza godina zaustavio je trend pada prihoda od kamata u ukupnom prihodu.

Ukupna zarada od kamata, a koje su i najveći izvor prihoda banaka, bila je 845,9 miliona KM i veća je za 1,9 posto nego u istom periodu 2017. godine te procentualno izraženo čini 58,8 posto od ukupnih prihoda. Na kraju 2017. godine taj omjer bio je 58,3 posto.

Svojevremeno, u 2012. godini, prihodi od kamata činili su čak 65,5 posto ukupnih prihoda banaka.

Ipak, ukupni prihodi banaka na godišnjem nivou porasli su tek za oko 1 posto i iznosili su 1,43 mlrd KM u 2018. godini, nakon 1,42 mlrd KM godinu ranije.

Ukupni kapital banaka na kraju prošle godine bio je 3,87 mlrd KM, a osnovni kapital 3,16 mlrd KM.
Facebook Twitter Print