Kompanije i tržišta
Banjalučka UniCredit banka dijeli akcionarima 20 posto lanjske dobiti
12.4.2019 06:19 | Indikator.ba
Banjalučka UniCredit banka podijelit će akcionarima 20 posto dobiti ostvarene u 2018. godini, odlučeno je na Skupštini akcionara koja je održana 9. aprila 2019.
godine, izvještava Indikator.ba.

UniCredit bank a.d. Banja Luka ostavrila je neto dobit u prošloj godini od 27,77 miliona KM, a 5,5 miliona KM (40,05 KM po dionici) izdvaja se za dividende akcionarima, dok se preostalih 80 posto ili 22,2 miliona KM raspoređuje u zadržanu dobit.

Dividenda akcionarima isplaćivat će se od 10. maja, a datum presjeka je 30. april 2019. godine.

Najveći dio dobiti 98,4% otići će u matičnu banku u Italiji, UniCredit SpA, a među ostalim akcionarima najveći udio ima OMIF Future fund 0,93 posto.

Akcionari su donijeli i odluku o rasporedu formiranih rezervi za kreditne gubitke u iznosu od 3,6 miliona KM u redovni osnovni kapital u iznosu od 3,6 miliona KM
u stavku "ostale rezerve", kao i odluku o tretmanu zadržane dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 38,48 miliona KM, koja se, prema odluci, neće isplaćivati u dividendu nego će biti raspoloživa za pokriće gubitaka u svakom trenutku.
Facebook Twitter Print