Komentari i analize
Zašto CBBiH neće ove godine uplatiti dio dobiti u budžet BiH?
13.4.2019 07:15 | Indikator.ba
Piše: Borivoje Simić

Nakon godina u kojima je redovno dio dobiti izdvajala u državni budžet, Centralna banka Bosne i Hercegovine ove godine neće dati doprinos državnoj blagajni, izvještava Indikator.ba.

Centralna banka BiH je, prema prošle sedmice objavljenom izvještaju, ostvarila neto dobit od 8,4 miliona KM, koju je, odlukom Upravnog vijeća, u cjelokupnom iznosu rasporedila u generalne rezerve (zadržanu dobit).

Banka je na polugodištu zabilježila negativan rezultat od 3,4 miliona KM, a što je posljedica primjene novih međunarodnih računovodstvenih standarda. Ovi standardi, kod kojih se u ozbir uzimaju i budući rizici i opasnosti, na kraju su uticali i na finansijski rezultat banke u prošloj godini koji je lošiji nego 2017. godine.

Kao što je i u saopćenju Centralne banke navdeno, pritisak na poslovanje središnje bh. monetarne institucije vrše, već duži vremenski period, izuzetno nepovoljni uslovi na tržištu eurozone u vidu negativnih kamatnih stopa na depozite i vrijednosne papire u koje se plasiraju devizne rezerve.

Ipak, banka je lani imala neto kamatni prihod od 23,8 miliona KM, što je za 8,2 posto više nego godinu ranije. Od naknada i provizija banka je ostvarila neto prihod od 16,5 miliona KM, što je 8,5 posto više nego 2017. godine.
Finansijski rezultat prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke iznosio je 16,6 miliona KM i za 36,3 posto je bolji nego godinu ranije kada je bio 12,2 miliona KM.
Ipak, banka je morala napraviti neto rezervacije za kreditne gubitke u iznosu od 8,1 milion KM, zbog čega je ostvarena dobit iznosila "samo" 8,4 miliona KM (12,2 mil KM godinu ranije).

Odredbama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine definisani su kriteriji raspodjele neto dobiti, po kojima Banka usmjerava 60 posto tekuće dobiti na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine ukoliko
zadovolji kriterij da iznos početnog kapitala i generalnih rezervi (zadržane dobiti) bude jednak 5,00% ukupnog iznosa monetarne pasive.

Budući da je ovaj odnos, prije raspodjele dobiti u 2018. godini iznosio 4,84% (2017. godine: 5,64%), saglasno odluci Upravnog vijeća, cijeli iznos neto dobiti za finansijsku 2018. godinu u vrijednosti od 8,4 miliona KM je alociran u generalne rezerve (zadržanu dobit) Banke (u 2017. 60% neto dobiti u iznosu od 7,3 mi KM je raspoređeno državnom budžetu, a 40%, odnosno iznos od 4,8 mil KM je usmjeren u generalne rezerve-zadržanu dobit Banke.

Godišnji izvještaj Centralne banke otkriva da je banka primjenjujući nove međunarodne računovodstvene standarde, između ostalog, reklasifikovala dužničke vrijednosne papire te promijenila računovodstveni tretman monetarnog zlata.

U Centralnoj banci zadovoljni su što su uspješno vodili monetarnu politiku i održavali monetarnu stabilnost BiH te i dalje uspijevaju ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita nego održavanje monetarne stabilnosti.
Facebook Twitter Print