Ekonomija
Istraživanje Eurostata: Crnogorci najviše rade na Balkanu
15.4.2019 14:22 | Indikator.ba
Prosječna radna nedjelja u Evropskoj uniji traje 40,2 sata. Prema najnovijim podacima Eurostata od 2017. godine, muškarci širom Evrope rade u prosjeku 41 sat sedmično, dok žene rade 39,3 sata sedmično.

Najduže rade zaposleni u sektoru vađenja ruda i kamena - u prosjeku 42 sata, dok je najkraća radna sedmica u obrazovanju - 38,1 sat.

U okviru EU, najduža radna sedmica je u Ujedinjenom Kraljevstvu - 42,1 sat. Slijede Švicarska (41,8), Cipar (41,6), Austrija (41,3), Grčka i Portugal (41 sat). Najmanja radna nedjelja je u Danskoj, koja je jedina zemlja sa manje od 38 sati nedjeljno - 37.8 sati.

Od zemalja koje nisu članice EU a uključene su u istraživanje, najduža radna sedmica je u Turskoj - 49,1 sat, a slijedi Island sa 44.

Istraživanje Eurostata uključuje i četiri zemlje zapadnog Balkana. Radna sedmica je najkraća u Hrvatskoj - 40,4 sati, a slijedi Slovenija - 40,9 sati. U Makedoniji je prosječno 42,3 sata tjedno, a najviše u Crnoj Gori, 43,6 sati sedmično.
Facebook Twitter Print