Politika i društvo
Privatizirano ukupno 43 posto državnog kapitala
9.5.2019 13:05 | Indikator.ba
Od 1999. do 2018. godine, državni kapital u Federaciji je prodan u iznosu od 5,807 milijardi KM, navodi se u izvještaju o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. godinu koji je danas usvojila federalna Vlada.

"Kroz sve vidove prodaje, uključujući i malu privatizaciju, prodano je oko 43 posto za prodaju nominiranog državnog kapitala. Ostvarena cijena za ovaj kapital je 9,161 milijardi KM, od čega je u certifikatima naplaćeno 8,485 milijardi KM, a u gotovini 0,675 milijardi KM'', navela je Vlada.

Prema priopćenju, potpuno je privatizirano 1.088 firmi, a djelomično 94. Od ukupnog broja, 278 je privatizirano kroz malu privatizaciju.
Dakle, u potpunosti je privatizirano 75 posto poduzeća predviđenih za prodaju prema Registru iz 1999. godine.
Ukupan postotak poduzeća kod kojih je ostvarena potpuna ili parcijalna privatizacija je 81,5 posto. Prodano je 2.600 predmeta imovine poduzeća, kojima je i pripao novac od prodaje.
Neprivatizirani državni kapital previđen za prodaju, prema Registru iz 1999. godine, iznosi oko 7,697 milijardi KM.
Iznos izdanih certifikata po osnovu općih potraživanja, plata pripadnika oružanih snaga BiH i potraživanja umirovljenika je 16,04 milijardi KM. Vrijednost neutrošenih certifikata je na kraju 2018. godine iznosila 5,13 milijardi KM, i sada mogu biti korišteni samo za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
U 2018. godini knjigovodstvena vrijednost prodanog kapitala i imovine iznosila je 148.500,22 KM, ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 130.550 KM, a odnosi se na prodaju dva predmeta imovine poduzeća u postupku male privatizacije.
Facebook Twitter Print