Ekonomija
Mala osiguravajuća društva neće biti izuzeta od primjene Solventnosti II
13.5.2019 17:40 | Indikator.ba
Takozvana mala društva za osiguranje u Republici Srpskoj neće biti isključena iz primjene regulatornog okvira zanosnovanog na Solventnosti II, pokazala je analiza Agencije za osiguranje Republike Srpske, izvještava Indikator.ba.

- Polazeći od Strateškog okvira pripreme za prelazak na regulatorni okvir zasnovan na Solventnosti II, Agencija za osiguranje Republike Srpske je izvršila analizu uticaja odredbi člana 4. direktive Solventnost II na društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj. Iz rezultata izvršene analize proizilazi da bi, u aktuelnim uslovima, sva društva za osiguranje imala obavezu da posluju u skladu sa zahtjevima Solventnosti II, i to zbog činjenice da tzv. mala društva za osiguranje (koja imaju manji iznos obračunate premije i obračunatih tehničkih rezervi) obavljaju poslove u vrstama osiguranja od odgovornosti, navodi se u obavijesti Agencije.

Agencija za osiguranje RS je krajem prošle godine usvojila strateški okvir za pripremu društava za osiguranje, odnosno reosiguranje za prelazak na regulatorni okvir Solventnost II.

Između ostalog, strateškim okvirom predviđena je analiza mogućnosti isključenja primjene Solventnosti II na mala društva za osiguranje, a što je jedna od pretpostavki optimizacije pripreme za prelazni period.

Kako je iz objavijesti Agencije za osiguranje vidljivo, mala društva u RS-u ipak neće biti izuzeta od primjene Solventnosti II.

Solventnost II je direktiva koja se primjenjuje ​​od 1. januara 2016. a zamjenjuje 14 direktiva o osiguranju i reosiguranju koje su prethodno poznate kao "Solventnost I".

Solventnost II predstavlja prvi harmonizirani, na riziku zasnovani regulatorni režim u EU, koji uključujuje kvantitativna, upravljačka i pravila o izvještavanju, kako bi se olakšao razvoj jedinstvenog tržišta usluga osiguranja.

Kao dio procesa pristupanja Evropskoj uniji, ovu direktivu dužna je implementirati i Bosna i Hercegovina.
Facebook Twitter Print