Kompanije i tržišta
Pet godina nakon katastrofalnih poplava: Građani BiH se nisu opametili
15.5.2019 15:33 | Indikator.ba
Građani Bosne i Hercegovine nisu se "opametili" nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, budući da nakon toga osiguranje imovine i života uprkos brojnim rizicima ne bilježi značajniji rast, kazali su danas predstavnici Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine (UDO FBiH) povodom pokretanja kampanje "Ne riskiraj, profitiraj!" kojom se želi uticati na promjenu
stavova građana i menadžera pravnih lica u vezi sa osiguranjem.

-Nakon poplava 2014. evidentiran je blagi rast premija ove vrste osiguranja prve godine nakon poplava, a nakon toga je bio pad, da bi u posljrednje dvije godine, u 2017. i 2018. godine opet zabilježen blagi rast, kazao je Ermin Čengić, generalni sekretar Udruženja.

Slabu svijest građana i kompanija o potrebi osiguranja ilustrovala je Sabina Mujanović, predsjednica Skupštine UDO FBiH i direktorica Vienna osiguranja, kazavši da su ekonomski gubici od poplava u maju 2014. godine bili 4 milijarde KM, a procjenjuje se da su osiguranja isplatila 80-100 miliona KM, odnosno 2,5% šteta na imovini koja je bila osigurana.

Tako, imovina ogromne vrijednosti u vlasništvu građana i institucija/kompanija i dalje ostaje neosigurana.

Među ključnim ciljevima kampanje koju je Udruženje pokrenulo jeste pomoći stanovništvu u dolasku do informacija o rizicima i mogućnosti da budu finansijski zaštićeni od izloženosti riziku unutar nesigurnog okruženja.

"Vjerujemo da samo adekvatno informisana i finansijski osviještena osoba može imati adekvatno razumijevanje o izloženosti rizicima i zaštiti od njihovih posljedica kroz policu osiguranja", istakla je Mujanović.

Kako je objasnio Ermin Čengić, generalni sekretar UDO FBiH, iza svake police osiguranja je priča o čovjeku koji ju je potpisao, svaki taj papir je priča o njegovoj svijesti da se treba finansijski zaštititi od nesigurnog okruženja u kome živi.

"Polica osiguranja je svjedočanstvo o namjeri osobe da živi ispunjeni život, bez straha da bi neki nepredviđeni događaj mogao ugroziti njenu ili egzistenciju njene porodice", poručio je Čengić.

Jedna od aktivnosti UDO FBiH bit će zagovaranje uvođenja obaveznog osiguranja od katastrofalnih rizika (poplava, zemljotres, klizanje tla...) što bi u značajnoj mjeri smanjilo izdatke države za katastrofalne štete i doprinjelo razvoju imovinskih osiguranja.
Facebook Twitter Print