Ekonomija
Iako bilježe pad, kamate na mikrokredite još uvijek visoke
17.5.2019 06:33 | Indikator.ba
Iako bilježe pad, prosječne kamatne stope na mikrokredite u Bosni i Hercegovini i dalje su visoke.

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, ukupna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na mikrokredite zaključena u 2018. godini je iznosila 24,13% i u odnosu na 2017. godinu manja je za 0,7 procentnih poena, izvještava indikator.ba.

Prosječene kamatne stope pale su na dugoročne mikrokredite na godišnjem nivou za 0,9 procentnih poena (24,22% u 2017. godini), dok kod kratkoročnih mikrokredita bilježe rast za 0,8 procentnih poena (28,29% u 2017. godini).

Mikokreditne organizacije najvećim dijelom daju dugoročne kredite fizičkim licima, iz čega proizlazi da su najčešći klijenti MKO lica koja nemaju pristup bankama, kako zbog rizičnosti posla kojeg obavljaju, tako i zbog nedostatka adekvatnih kolaterala.

U ukupnom portfoliju mikokreditnih organizacija dugoročni mikrokrediti učestvuju sa čak 93,1%.

Najviše kredita mikokreditne organizacije odobrile su za poljoprivredu - 34,1%, dok je za stambene potrebe odobreno 21,7%.
Prema visini učešća slijede ostali sektori sa 20,8% i uslužne djelatnosti sa 18,3%, dok je učešće trgovine 3,4% i proizvodnje 1,9%.

Ukupni neto krediti mikrokreditnih organizacija u FBiH iznosili su u prošloj godini 454,0 milion KM i povećani su za 46,1 milion KM ili 11,3% u odnosu na isti period 2017. godine.
Facebook Twitter Print