Komentari i analize
Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini su ponovo "in"
27.5.2019 06:23 | Indikator.ba
Novo mikrokreditno društvo IuteCredit, podružnica istoimene estonske kompanije, koja ovih dana počinje sa radom u Sarajevu, bit će 25 mikrokreditna organizacija koja posluje na tržištu Bosne i Hercegovine.

Nakon godina poslije izbijanja svjetske ekonomske krize 2008, kada je imovina mikrokreditnih organizacija doživjela veliki pad, kao i obim finansiranja, usljed čega se čak počelo govoriti i o smislu njihovog daljnjeg postojanja, ove finansijske institucije ponovo su "in", pa je tako njihov broj značajno povećan u posljednjih tri godine, naročito u Republici Srpskoj.

Dozvolu za rad trenutno ima 12 mikrokreditnih organizacija u FBiH, od čega je 11 neprofitnih (mikrokreditne fondacije) i jedna profitna (mikrokreditno društvo).

IuteCredit, koji prvu poslovnicu otvara u Sarajevu 29. maja, bit će drugo mikrokreditno društvo u FBiH i ukupno 13. mikrokreditna organizacija.

U Republici Srpskoj se broj MKO popeo na 12, a samo u posljednje tri godine osnovana su četiri nova društva.

Pojavu novih mikrokreditnih organizacija stručnjaci povezuju sa povećanjem broja građana koji se odlučuju na pokretanje malih biznisa uprkos činjenici da su kamatne stope na mikrokredite izuzetno visoke, ali i činjenice da u uslovima generalno niskih kamatnih stopa na finansijskom tržištu pojedina osiguravajuća društva, ali i fizička lica koja imaju novac investiraju u osnivanje MKO jer im se to više isplati nego da štede u bankama.

Osim toga, mikrokreditne organizacije ostvaruju i pristojne zarade svojim vlasnicima.

Prema podacima Centralne banke BiH mikokreditne organizacije u BiH imale su na kraju 2018. godine aktivu od 951,1 milion KM, a samo u 2018. godini aktiva MKO je povećana za 101,45 miliona KM ili za 22,9 % u odnosu na 2017. godinu.

Mikrokreditne organizacije najvećim dijelom daju dugoročne kredite fizičkim licima, iz čega proizlazi da su najčešći klijenti MKO lica koja nemaju pristup bankama, kako zbog rizičnosti posla kojeg obavljaju, tako i zbog nedostatka adekvatnih kolaterala.

U ukupnom portfoliju mikokreditnih organizacija apsolutno dominiraju dugoročni mikrokrediti sa više od 90 posto, a prema podacima entitetskih regulatora najveće učešće imaju mikrokrediti za ostale namjene, za poljoprivredu i uslužne djelatnosti.

Mikrokreditne organizacije u BiH imaju oko 1.900 zaposlenih.
Facebook Twitter Print