Život i umjetnost
Širom Evrope 85 posto kupališta zadovoljava najviše standarde
7.6.2019 06:05 | Indikator.ba
Nešto više od 85 odsto lokacija vode za kupanje koje se prate širom Evrope prošle godine ispunilo je najviše "odlične" i najstrože standarde kvaliteta za čistoću vode u EU, navodi se u godišnjem izvještaju o vodi za kupanje.

Prema ovogodišnjem izvještaju Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i Evropske komisije, 95,4 odsto od 21,831 mjesta za kupanje koje se prate u 28 zemalja članica EU ispunilo je minimalne zahtjeve kvaliteta u skladu sa pravilima EU. U izvještaj je uključeno i 300 kupališta nadziranih u Albaniji i Švicarskoj.

Nivo kupališta koji zadovoljava najstrože standarde "odličnog" kvaliteta blago je porastao sa 85,0% u 2017. na 85,1% prošle godine. Broj onih koji ispunjavaju minimalno "dostatno" stanje pao je sa 96% na 95,4% od 2017. do 2018. godine. Ovaj manji pad je uglavnom zbog otvaranja novih lokacija za kupanje za koje skup podataka od četiri sezone kupanja potreban za klasifikaciju prema Direktivi još nije dostupan. U 2018. godini 301 (ili 1,3%) svih lokacija za kupanje u EU, Albaniji i Švicarskoj ocijenjena je da ima "loš“ kvalitet vode. To je nešto niže od 1,4% u 2017. godini.

"Naš izvještaj potvrđuje da su se napori država članica u proteklih 40 godina, uglavnom u tretmanu otpadnih voda, isplatili", izjavio je izvršni direktor EEA Hans Bruyninckx: "Danas većina Evropljana uživa u odličnom kvalitetu vode za kupanje. Međutim, ovo je samo jedan od brojnih komponenti, od rješavanja plastičnog zagađenja do zaštite morskog života, moramo raditi na tome da bi se postigla zdravija mora, jezera i rijeke".

Zahtjevi za vode za kupanje navedeni su u Direktivi EU o vodi za kupanje. Implementacija njegovih pravila pomogla je da se znatno poboljša kvalitet vode za kupanje u Evropi u proteklih 40 godina.

Efektivno praćenje i upravljanje uvedeno u skladu sa direktivom u kombinaciji sa investicijama u tretman gradskih otpadnih voda dovelo je do drastičnog smanjenja neobrađenog ili delimično tretiranog komunalnog i industrijskog otpada koji završava u vodi.

Prema pravilima, lokalne vlasti prikupljaju uzorke vode na službeno identifikovanim mjestima za kupanje tokom sezone kupanja. Uzorci se analiziraju za dvije vrste bakterija koje ukazuju na zagađenje iz kanalizacije ili stoke.
Facebook Twitter Print