Politika i društvo
Plaćanje poreza: Do sada smo radili za državu, od sada za sebe
11.6.2019 05:37 | Indikator.ba
Ove godine su građani BiH radili za plaćanje poreza 161 dan, dok su 2018. godine radili 162 dana, a 2017. godine su radili 152 dana.

– Zbog veće ekonomske aktivnosti i povećane kontrole, u prethodnoj godini poboljšana je naplata poreza, te je iznos svih naplaćenih poreza bio viši u odnosu na 2017. godinu. Ipak, veća ekonomka aktivnost rezultirala je rastom BDP, što je uticalo na to da porezni teret ostane na istom nivou – navedeno je iz Centra za politike i upravljanje povodom Dana poreskih sloboda.

– To praktično znači da je društvo teoretski zaradilo dovoljno da plati svoje poreze. Do danas smo radili da bismo platili ukupan iznos PDV, akciza, putarina, doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezapsolenosti, porez na dohodak i dobit, te druge manje poreze, takse i naknade. Od danas 10. juna (Dana poreskih sloboda) pa do kraja godine radimo za sebe i svoje potrebe – navodi se u analizi Centra za politike i upravljanje povodom Dana poreskih sloboda
Facebook Twitter Print