Politika i društvo
CIGRE BiH o cyber sigurnosti: Venecuela kao opomena
11.6.2019 06:31 | Indikator.ba
Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme u četvrtak 13. juna u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličit će stručnu raspravu o izazovima cyber sigurnosti u elektroenergetskim kompanijama.

Za okruglim stolom o ovoj sve aktuelnijoj temi razgovaraće domaći i strani stručnjaci u namjeri da dođu do odgovora na pitanje kako se može povećati povjerenje u električnu mrežu i mrežne usluge i osigurati da njihove mjere bezbjednosti zadovoljavaju potrebe nove generacije elektroenergetskih sisitema (Smart Grid).
Ovom prilikom biće prezentirana dostignuća kompanije KDM Analytics, Inc iz Kanade i iskustva iz Elektroprivrede BiH i susjedne Hrvatske uz uvodna izlaganja inž. Đenane Čampara i dr. Nikole Mansourova. Moderatori će biti dr. Meludin Veledar i dr.Džemo Borovina.

Organizator očekuje za ovaj skup preispita trenutne prakse cyber sigurnosti i povezanosti sa sredstvima informacijske i operativne tehnologije i okruženja u kojima djeluju. Zatim da identifikuje nedostatke u postojećoj praksi i preispita resurse koji su na raspolaganju za podrđšku organizacijama u poboljšanju položaja sajber sigurnosti u njihovim sistemima, te da se u diskusiji o postojećem stanju definišu naredne aktivnosti u ovoj oblasti.

Napadi na automatsku kontrolu unutar masivne, razruđene kompjuterske mreže koja posjeduje izuzetno vrijedne i klasifikovane podatke mogu da se organizuju istovremeno sa hiljade računara smještenih na neograničenim geografskim udaljenostima i u različitim državama/jurisdikcijama. Ovi napadi mogu prodrijeti u međusobno povezane računarske sisteme u milisekundama, ugrožavajući podatke i operacije vezane za proizvodnju, prenos i isporuku.

Svijet se već suočio sa tom opasnošću kada je nedavno cijela Venecuela ostala bez napajanja električnom energijom. To je dodatno aktueliziralo organizovanje ovog skupa za koji, prema riječima Edhema Bičakčića, predsjednika Bosanskohercegovačkog komitetas CIGRE vlada veliko interesovanje stručnjaka ali i šire javnosti.

H.ARIFAGIĆ
Facebook Twitter Print