Tržište kapitala
Trgovina akcijama Telekoma Srpske vrijedna 177 hiljada KM
11.6.2019 13:17 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 254.090,51 KM.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 177.186,54 KM po prosječnoj cijeni od 0,89 KM po akciji.

Akcijama Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale trgovalo se u iznosu od 1.809,44 KM po prosječnoj cijeni od 0,86 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 4,24%.

Udjelima DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond trgovalo se u iznosu od 53.577,00 KM po prosječnoj cijeni od 9,00 KM po akciji.

Udjeli DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova imali su rast od 2,56%, i njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,16 KM.

Gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund(-2,79%), i danas se njegovim udjelima trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,661 KM.

Srednji kur i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,89/177.186,54
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,221/833,18
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,161/604,39
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,552/110,40
DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond 9,00/53.577,00
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,16/2.383,36
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 11,10/4.229,85
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,25/10.119,25
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,661/251,90
DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus 2,82/1.536,90
DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond 3,30/132,00
DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond 3,31/99,30
Facebook Twitter Print