Kompanije i tržišta
Pavlović banka ide u novu dokapitalizaciju vrijednu 7 miliona KM
13.6.2019 12:41 | Indikator.ba
Pavlović International Bank a.d. Slobomir Bijeljina kreće u novu dokapitalizaciju vrijednu 7 miliona KM.

Banka je zainteresovanim domaćim i stranim investitorima ponudila upis i uplatu 7.000.000 običnih redovnih akcija pojedinačne nominalne
vrijednosti 1,00 KM po akciji putem javne ponude.

Prodajna cijena akcija iz ove emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.
Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena. Pravo preče kupovine imaju svi postojeći akcionari prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan presjeka 21.4.2019. godine srazmjerno njihovom procentualnom učešću u redovnim akcijama s pravom glasa u Skupštini društva.

Upis i uplata akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine počinje u petak, 28.6.2019. godine i traje 15 dana, zaključno sa petkom, 12.7.2019. godine.

Na dan 31. decembra regulatorni kapital banke iznosio je 13,02 miliona KM i bio je niži od propisanog minimuma od 15 miliona KM. Stopa regulatornog kapitala iznosila je 10,67 posto i bila je niža od regulatorno propisanog minimuma od 12 posto.
Facebook Twitter Print