Komentari i analize
"Loši" krediti u BiH nastavljaju padati a i dalje će
2.7.2019 06:56 | Indikator.ba
Nekvalitetni krediti (Non Performing Loans – NPL, oni čija otplata kasni više od 90 dana) u Bosni i Hercegovini pali su na kraju prvog kvartala 2019. godine na nivo od 8,5 posto u odnosu na ukupne kredite banaka, izvještava Indikator.ba na osnovu statistike Centralne banke BiH.

U odnosu na isti period 2018. godine, kada je koeficijent bio 9,7 posto, "loši krediti", bilježe pad za 1,3 posto.
Izraženo u brojkama, nekvalitetni krediti na kraju prvog kvartala ove godine iznosili su 1,67 milijardi KM i za oko 113 miliona KM manji su nego u istom periodu prošle godine.

Nekvalitetni krediti došli su na omjer koji su imali prije devet godina, u drugom kvartalu 2010. godine, a njihov konstantan pad bilježi se od trećeg kvartala 2014. godine kada su bili dostigli vrhunac sa udjelom u ukupnim kreditima od 16,1 posto.

Udio nekvalitene imovine opada pod uticajem kreditnog rasta, usljed čega je omjer manji, a dijelom usljed otpisa kredita i naplate potraživanja.
Slučajevi prodaje imovine kompanijama koje otkupljuju "loše" kredite još uvijek su sporadični.

Najveći događaj na polju "loše" imovine u prvom kvartalu 2019. godine je zaključena prodaja preostale imovine Heta, "loše" banke bivše Hypo Alpe-Adria Bank, fondu Apollo i povlačenje ove institucije iz BiH.

U izvještaju o kreditiranju u prvom kvartalu 2019. godine za region Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope (CESEE) Vienna Initiative primjećuje se da se broj nenaplativih zajmova snažno smanjuje u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije godine, a naročito u posljednjih šest mjeseci.

Ipak konstatuje se da, iako se poboljšava, omjer NPL-a i dalje je relativno visok u odnosu na zemlje u regionu. Prema ovom istraživanju NPL, uz ograničenja u kapitalu lokalnih banaka i promjene u lokalnoj regulativi, još uvijek se smatra kočnicom za ponude kredita.

Također, dodaje se da u sljedećih šest mjeseci bh. banke očekuju nastavak pozitivne evolucije omjera NPL-a.
Facebook Twitter Print