Ekonomija
Bh. preduzeća se oslanjaju na banke više od ostalih u regiji
9.7.2019 06:04 | Indikator.ba
Aktivnost bankarskog sektora u regionu jugoistočne Evrope se povećava, potaknuta potražnjom vlade i domaćinstava, ali poslovna kreditna aktivnost stagnira, pokazuje izvještaj Balkan Business Barometer, koji je Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo u Sarajevu, izvještava Indikator.ba.

-Samo 36% preduzeća koristilo je kredite u posljednjih 5 godina, a samo 27% se prijavilo za kredit prošle godine. Očekivano, velika preduzeća, kao i strani i izvoznici češći su potrošači bankovnog finansiranja, dok ga manje tvrtke koriste samo kada je to neizbježno. Preduzeća iz jugoistočne Evrope, posebno mala i srednja, još uvijek preferiraju i dominantno koriste finansiranje iz unutrašnjih izvora, a ne bankovne kredite, koji se često smatraju posljednjim rješenjem. Unutrašnji izvori, zajedno sa zajmovima od porodice i prijatelja, čine 65% strukture finansiranja preduzeća u jugoistočnoj Evropi, navodi se u izvještaju.

Prema ovom istraživanju, oslanjanje na sektor komercijalnog bankarstva najčešća je praksa u Bosni i Hercegovini (25%), dok u Srbiji (10%) i Albaniji (8%) to nije toliko zastupljeno.

Srpske tvrtke finansiraju svoje operacije više dominantno iz internih izvora nego bilo koja druga ekonomija jugoistočne Evrope. U Republici Sjevernoj Makedoniji, ekonomska situacija vjerovatno je dovela do pada prihoda i problema solventnosti nekih preduzeća, pa su krediti od porodica i prijatelja bili nužni ili povoljniji od bankovnih kredita.

-Snažnije partnerstvo između bankarskog sektora i preduzeća preduvjet je za veće privatne investicije - a zajednički napori obiju strana potrebni su za podizanje svijesti i izgradnju povjerenja, savjetuje se u istraživanju.

Finansiranje kroz kapital još uvijek je rijetko, signalizirajući nerazvijenost finansijskih tržišta jugoistočne Evrope. Finansiranje od strane banaka u državnom vlasništvu i razvojnih banaka registrirano je s izraženom učestalošću (7%), iako je udio u strukturi finansiranja zanemariv u 2018. godini (3% u cijeloj jugoistočnoj Evropi).
Facebook Twitter Print