Tržište kapitala
Promet akcijama Krajinapetrola vrijedan 438 hiljada KM
17.7.2019 12:49 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 582.489,17 KM.

Akcijama Krajinapetrola trgovalo se u iznosu od 438 hiljada KM po cijeni od 0,60 KM.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka ostvaren je promet u iznosu od 9.240,00 KM,a prosječna cijena bila je 0,84 KM po akciji.

Promet akcijama Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo iznosio je 900,02 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,925 KM.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 83.064,18 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 66.735,68 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,01%.
U javnoj ponudi obveznica Prvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka - javna ponuda obveznica danas je upisano 180 obveznica u vrijednosti od 18.000,00 KM.

Udjelima DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund trgovalo se u iznosu od 26.264,04 KM po prosječnoj cijeni od 11,11 KM po akciji.

Srednji kurs i promet

Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,60/438.000,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,84/9.240,00
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,156/462,54
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 5,88/235,20
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 11,11/26.264,04
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,19/666,21
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund 0,026/41,70
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,665/92,48
DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond 4,10/647,80
DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond 3,25/4.875,00
Facebook Twitter Print