Tržište kapitala
OC Jahorina do novca za gondolu emisijom obveznica
18.7.2019 15:37 | Indikator.ba
Olimpijski centar Jahorina emitovat će obveznice putem javne ponude kako bi prikupio 7 miliona KM sredstava potrebnih za izgradnju gondole na Jahorini, sadržano je u prijedlogu odluke za vanrednu Skupštinu akcionara koja je zakazana za 5. avgust.

Kompanija će emitovati 7.000.000 obveznica nominalne vrijednosti 1 KM po obveznici.

Dospijeće emisije je petnaest godina, a kamatna stopa 4% na godišnjem nivou.

Novčana sredstva prikupljena emisijom obveznica OC Jahorina namjerava koristiti za izgradnju gondole na Jahorini "GD10 Partizan" radi boljeg korištenja turističkog potencijala Jahorine.

Projekat bi trebalo da omogući rast poslovne konkurentnosti i povećanje broja posjetilaca.

Takođe, jedan od ekonomskih ciljeva je direktno otvaranje nekoliko radnih mesta na period od minimum 20 godina, aktiviranje određenog broja projektantskih, građevinskih i izvođačkih preduzeća u trajanju izgradnje, a potom i na održavanju gondole.
Facebook Twitter Print