Kompanije i tržišta
Kako izgleda nova vlasnička struktura Pavlović banke?
2.8.2019 05:31 | Indikator.ba
Pavgord d.o.o. Foča i Galens Invest d.o.o. Novi Sad imaju zajedno nešto manje od 30 posto akcija u Pavlović International banci, a nešto manje od 40 posto u glasačkim pravima nakon nedavno okončanog postupka dokapitalizacije, izvještava Indikator.ba.

Pavgord je stekao 22,0 posto akcija Pavlović banke, a Galens Invest d.o.o. Novi Sad 7,3 posto. Uzimajući u obzir postotak učešća akcija sa pravom glasa, Pavgord ima 29,4 posto, a Galens Invest 9,8 posto. Pavgorod se uvrstio na drugo mjesto najvećih akcionara Banke, dok je Galens Invest na šestom mjestu.

Budući da ostali akcionari nisu učestvovali u dokapitalizaciji njihovo učešće je smanjeno, pa tako Miroslava Pavlović, koja ja i dalje najveći akcionar ima udio od 25,9 posto (u glasačkim pravima 31,8 posto), a imala je 36,7 posto (u postotku učešća sa pravom glasa 52,4 posto).

Batagon International, prethodni dokapitalizant Pavlović banke, sada ima 13,1 posto akcija (s pravom glasa 17,5 posto), a imao je 18,5 posto ( s pravom glasa 28,8 posto) i pao je na treće mjesto najvećih akcionara.

Smanjen je udio i ostalih akcionara, uključujući i paradržavne fondove RS-a Akcijski fond i Fond za restituciju koji su 4. i 5. na listi najvećih akcionara.

Dokapitalizacija banke u vrijednosti 7 miliona KM obavljena je povećanjem akcija, te sada kapital banke iznosi 23,8 miliona KM.

Time je izbjegnuto moguće uvođenje privremene uprave u banci, budući da je omjer adekvatnosti kapitala po regulatornom zahtjevu bio pa na nivo ispod zakonski propisanog minimuma.
Zaključno sa 30. junom 2019. godine iznosio je 11,71 posto, a zakonski minimum je 13 posto.Naziv % učešća (% učešća sa pravom glasa)

PAVLOVIĆ MIROSLAVA 25,921294 (31,839078)
PAVGORD DOO FOČA 22,028915 (29,440937)
BATAGON INTERNATIONAL AG 13,116352 (17,529582)
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 10,489960 (0,000000)
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 10,489960 (0,000000)
GALENS INVEST DOO NOVI SAD 7,342972 (9,813646)
KOMPANIJA SLOBOMIR AD SLOBOMIR BIJELJINA 7,197631 (9,619403)
PAVLOVIĆ SLOBODAN 2,485969 (0,518519)
PAVLOVIĆ MILE 0,459800 (0,614508)
KASPERSON LUCINDA 0,184829 (0,247018)

(Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS)
Facebook Twitter Print