Tržište kapitala
Rast vrijednosti akcija Malpreha i udjela OAIF Polara Adriatic Fond
5.8.2019 12:53 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 82.120,59 KM.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 10.379,15 KM po prosječnoj cijeni od 0,83 KM po akciji.

Promet akcijama Put GP a.d. Istočno Sarajevo iznosio je 5.147,97 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 1,01 KM.
Akcije preduzeća Malpreh a.d. Banja Luka zabilježile su rast od 2,98% i njima se trgovalo po cijeni od 0,588 KM, u vrijednosti 1.160,12 KM.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 50.328,17 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 21.073,18 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,04%.

Udjelima DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund trgovalo se u iznosu od 3.081,81 KM po prosječnoj cijeni od 11,13 KM, što predstavlja rast cijene za 0,09%.
Najveći rast imali su udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond (3,09%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,501 KM.

Pad prosječne cijene imali su udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced(-0,68%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,40 KM.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,83/10.379,15
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,25/4.964,00
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,08/751,68
Željeznice RS a.d. Doboj 179,99/179,99
Nova banka a.d. Banja Luka 0,58/94,54
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,15/367,95
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 6,01/360,60
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 11,13/3.081,81
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,16/1.152,32
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund 0,026/41,76
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,669/93,66
DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond 3,25/568,75
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced 4,40/88,00
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond 0,501/60,12
Facebook Twitter Print