Tržište kapitala
Nova banka prijevremenom otplatom obveznica do dopunskog kapitala
5.8.2019 13:15 | Indikator.ba
Nova banka a.d. Banja Luka planira prijevremeni otkup obveznica iz šeste emisije u vrijednosti 37,6 miliona KM, te novu, sedmu emisiju obveznica u istom iznosu radi usklađivanja kapitalne pozicije Banke sa regulatornim zahtjevima i uštede na troškovima kamata, navodi se u bančinom podnesku Banjalučkoj berzi.

Kako se kaže u obrazloženju, banka namjerava vlasnicima obveznica iz šeste emisije na određeni dan isplatiti preostali dio glavnice sa pripadajućom kamatom za dio ili za cijelu emisiju.

Riječ je o obveznicama prodatim uz kamatnu stopu 8% godišnje, rok otplate 10 godina i 5 godina grace perioda.

Prijevremena otplata obveznica iz šeste emisije se radi kako bi se mogla izvršiti zamjena ovih obveznica sedmom emisijom obveznica.

- Cilj prikupljanja novčanih sredstava sedmom emisijom obveznica javnom ponudom jeste obezbjeđivanje dopunskog kapitala banke s ciljem jačanja kapitalne pozicije Banke radi ostvarenja projektovanog rasta u skladu sa strateškim planom Banke, te optimizacije troškova rashoda kamata na obveznicama, navodi se u podnesku.

Obveznice emitovane sedmom emisijom Banka će uključiti u obračun svog dopunskog kapitala.

Obveznice iz sedme emisije nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti 37,6 miliona KM imat će kamatnu stopu 3% godišnje, rok otplate 10 godina, te grace period 5 godina.

Ukupan broj do sada emitovanih akcija Banke iznosi 134.637.768 (i to 134.637.768 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM).
Facebook Twitter Print