Tržište kapitala
Dva blok posla akcijama Nove banke vrijedna 1,47 miliona KM
6.8.2019 13:00 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 1.588.528,16 KM.

Prijavljena su dva blok posla sa hartijama od vrijednosti Nove banke a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.476.795,60 KM.

Akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 45.703,12 KM po prosječnoj cijeni od 0,83 KM po akciji.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 51.150,77 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 50.464,77 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,03%.

Udjelima DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund trgovalo se u iznosu od 8.798,46 KM po prosječnoj cijeni od 11,14 KM, što predstavlja rast cijene za 0,09%.

Udjeli tri fonda su ostvarili rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imali udjeli DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus (0,37%), i njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,74 KM.

Pad prosječne cijene zabilježili su udjeli DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond(-1,85%), i njim ase trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,19 KM.

Promet akcijama Rafinerije nafte Brod a.d. Brod iznosio je 95,00 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,007 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -2,78%.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,83/45.703,12
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,08/484,92
Mira a.d. Prijedor 0,348/208,80
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,10/100,00
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,027/81,00
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,15/407,40
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 6,01/300,60
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 11,14/8.798,46
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,17/2.689,72
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund 0,026/20,90
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,669/377,98
DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond 4,10/705,20
DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus 2,74/353,79
DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond 3,19/254,90

Blok poslovi

Nova banka a.d. Banja Luka 0,60 1.428.502 857.101,20
Nova banka a.d. Banja Luka 0,60 1.032.824 619.694,40
Facebook Twitter Print